Annachiara Torciano ny ordförande i Hållbarhetsrådet

Annachiara Torciano till vardags Corporate Affairs Manager på Samsung har valts till ny ordförande i Hållbarhetsrådet. Här svarar hon på några frågor om varför rådets frågor engagerar henne.

Annachiara Torciano, Corporate Affairs Manager på Samsung i Norden och ordförande i Hållbarhetsrådet

Annachiara Torciano, Samsung, du har länge varit verksam inom Hållbarhetsrådet och valdes i januari i år till ny ordförande. Vad innebär uppdraget för dig?

Företagen i IT- och Telekombranschen är de som driver på och möjliggör digitaliseringen av vårt samhälle, och har genom det en viktig roll i Sverige idag. Det i sig innebär att samhället och politiken också har en tydlig förväntan på våra företag: att vi driver affärer på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, genom att exempelvis minimera påverkan på miljön och respektera de mänskliga rättigheterna.

Det här är en förväntan på oss som bransch som bara kommer att bli större, i takt med ökade informationsflöden och användning av våra produkter och tjänster. Att lyssna på och bemöta dessa förväntningar och krav vi har på oss från samhället, är mitt och Hållbarhetsrådets fokus!

Det är en stor ära att jobba tillsammans med medarbetarna på IT&Telekomföretagen och de andra medlemmarna i Hållbarhetsrådet som är drivna, har hög kompetens och representerar bolag som har kommit långt i hållbarhetsfrågor. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag att förklara och informera om vad vi redan gör, och samtidigt utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet inom branschen och våra företag ytterligare.

Vad gör du till vardags, och varför är Samsung intresserade av Hållbarhetsrådets frågor?

Jag är Corporate Affairs Manager på Samsung i Norden, och en del av mitt ansvar är att utveckla Samsungs hållbarhetsarbete som vi bedriver tillsammans med våra medarbetare, kunder och partners, och i dialog med offentliga och ideella samhällsaktörer. 

Vi lever i en tid som är i ständig förändring och teknologi är en av de främsta faktorerna att driva på denna utveckling, och dessutom en viktig motor för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Vår vision på Samsung är att leda innovation inom teknik, produkter och lösningar och inspirera samhällen runt om i världen att skapa en bättre värld full av rikare digitala upplevelser.

Vilka frågor står överst på Hållbarhetsrådets agenda just nu?

En viktig fråga är vilka styrmedel, politiska och andra, som ska användas för att driva hållbarhet, och om dessa är mest effektiva på svensk, europeisk eller global nivå.

Ett annat område är hur kunder och offentlig sektor kan bli en drivkraft för de mänskliga rättigheterna i leverantörskedjor. Ökade krav på transparens står också högt upp på branschens och Hållbarhetsrådets agenda!

 

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Hållbarhetsrådet? Kontakta gärna Fredrik von Essen.