Är du vår nya Förbundsdirektör?

Vill du vara med och bidra till utvecklingen av en av Sveriges mest spännande och framtidsinriktade branscher? I rollen som förbundsdirektör för bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen inom Almega företräder du ca 1200 medlemsföretag inom it-, internet och telekomsektorn, som på olika sätt levererar tjänster och produkter för digitaliseringen av Sverige.

Ditt huvudsakliga uppdrag består i att, tillsammans med dina medarbetare, skapa och bidra till goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik svensk IT- och telekomsektor. I det ingår såväl aktivt arbete med opinionsbildning och påverkansarbete som att skapa arenor för erfarenhets- och kunskaps utbyte mellan bransch- och företagsrepresentanter. Ditt uppdrag omfattar också att leverera förstklassig medlemsservice, bland annat genom att ansvara för den långsiktiga utvecklingen av förbundets kollektivavtal.

IT&Telekomföretagen är ett av sju förbund inom förbundsgruppen Almega, vilket innebär att du som förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen har en tät samverkan med övriga förbund, ingår i Almegas ledningsgrupp, och rapporterar både till IT&Telekomföretagens styrelse och till Vd för Almega.

Till din hjälp har du en enhet bestående av sju medarbetare inom näringspolitik och kommunikation, varav tre är direktrapporterande till dig. Förbundets arbetgivarverksamhet bedrivs gemensamt med övriga förbund inom Almega.

I dina arbetsuppgifter ingår att:

 • Agera företrädare för IT&Telekomföretagen och dess medlemmar: i media, gentemot politiken, myndigheter och andra intressenter.
 • Genom aktivt näringspolitiskt påverkansarbete och opinionsbildning bidra till för att förbättra villkor och förutsättningar för den svenska IT- och telekomsektorn.
 • Säkerställa att förbundet har ett långsiktigt attraktivt medlemserbjudande, genom att erbjuda uppdaterad och efterfrågad service och tjänster av stort värde för medlemsföretagen.
 • I samarbete med övriga förbund inom Almega utveckla kollektivavtal och arbetsrättslig rådgivning.
 • Som ledare inom Almega, bidra till Almegas strategiska utvecklingsarbete för hela tjänstesektorn.

För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du:

 • Har en stark övertygelse om digitaliseringens positiva effekter på hela samhället.
 • Har god branschkännedom och erfarenhet av ledande uppdrag inom eller i anslutning till IT- och/eller telekombranschen.
 • Har erfarenhet av kvalificerat strategiskt och operativt ledningsarbete.
 • Tycker om att leda och har erfarenhet av lednings- och personalansvar.
 • Är bra på att bygga och underhålla relationer – såväl externt som internt.
 • Är kommunikativ och tycker om att framträda i media och publika sammanhang.
 • Gärna har erfarenhet och intresse av arbete med politiskt styrd verksamhet.
 • Gärna har erfarenhet och intresse av arbetsgivarrollen och viss kunskap om avtalsfrågor/arbetsrätt och fackliga förhandlingar.
 • Har en akademisk/relevant utbildning. 

Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.


Om IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. Detta gör vi med två huvudfokus:

 • Tydliggöra nyttan av IT och telekom och stödja användningen i samhället.
 • Förenkla för IT- och telekomföretag och stimulera tillväxt i branschen.

Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemsföretagen har ett grundmedlemskap som omfattar branschfrågor och möjlighet att välja till kollektivavtal och arbetsgivarstöd. IT&Telekomföretagens medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.