Ellinor Bjennbacke – ny näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen!

Från och med den 1 december 2013 har Ellinor Bjennbacke tillträtt en ny tjänst som näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

Vad kommer den nya tjänsten att innebära?
Jag kommer att ansvara för planering och genomförande av IT&Telekomföretagens näringspolitiska verksamhet enligt målsättning och aktiviteter i vår verksamhetsplan. Det handlar mer konkret om att samordna våra näringspolitiska experters arbete och ha det övergripande, strategiska ansvaret för förbundets påverkansarbete.

Vilka områden/frågor står högst upp på agendan under 2014?
Vi har precis lagt sista handen på vår verksamhetsplan för 2014 och som vanligt är det många frågor som står högt upp på agendan och som kommer att engagera oss under året. Men kompetensförsörjningen är alltid en viktig fråga för våra medlemsföretag. Det är inte ett problem som man löser över kort tid, utan det krävs ihärdighet och uthållighet. En konkret aktivitet under 2014 är skoltävligen Next Up som precis dragit igång, där såväl medlemsföretag, högstadieelever och deras lärare är engagerade. 

Next Up - utökad information, film och deltagare, öppnas i nytt fönster.

Sedan har väl ingen missat att 2014 är ett. supervalår med såväl val till Europaparlamentet i maj som riksdags- landstings- och kommunalval i september. Vi kommer självklart att söka mappa in vårt näringspolitiska arbete i de debatter som kommer att pågå med anledning av detta. Inte minst frågor kring framtidens välfärdsutmaningar, där det arbete och de aktiviteter vi driver inom ramen för välfärdsteknologin är högst aktuella.
Almedalen kommer också att bli, om möjligt, ännu mer intensivt än tidigare år. Vi kommer självklart att finnas på plats, både för att arrangera egna aktiviteter och för att delta i andras seminarier och debatter. Vi har precis påbörjat planeringen och kommer att återkoppla till våra medlemsföretag inom kort.

Du har ju tidigare arbetat som kommunikationschef, vem kommer att ta över dina uppgifter?
Vi håller som bäst på med rekryteringen av en ny kommunikationschef och hoppas kunna ha någon på plats så snart som möjligt.