Hur ska Sverige möta digitaliseringens framtidsutmaningar?

Se IT&Telekomföretagens och Digitaliseringskommissionens seminarium och lansering av "Om Sverige i framtiden - en antologi om digitaliseringens möjligheter" där Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank och Anders Ekholm, vice vd på Institutet för framtidsstudier presenterar sina texter.

På plats fanns också skribenterna Irene Ek, senior analytiker på Tillväxtanalys och Rene Summer, director of government and industry relations på Ericsson.

 

Hur kom det sig att Sverige blev ett framgångsrikt IT-land och hur kommer digitaliseringen påverka våra möjligheter att vara ett rikt kunskaps- och välfärdsland framöver? Skribenter och forskare resonerar om detta.

Frågorna spänner över allt från ekonomi, tillväxt, stadsutveckling, vårdens framtid och integritetsutmaningar till villkoren för själva samhällssammanhållningen och demokratin. Ett antal skribenter och forskare har för Digitaliseringskommissionens räkning tänkt, både framåt och bakåt, kring hur vi hamnade här och hur vi kan ta oss vidare. Antologin med texterna presenteras på seminariet och samtalet rör de övergripande framtidsfrågorna. 

Seminariet ägde rum måndagen den 29 juni under Almedalsveckan i Visby.

Läs och ladda ner: Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (PDF)