IT-konsultindex Q2 2014

SCB publicerade den 30 juli IT-konsultindex för andra kvartalet 2014.

Indexet visar på en ökning med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal.

Läs mer om IT-konsultindex på vår webb.