IT-konsultindex för Q3 upp 1,2 procent

Mätningen av IT-konsultindex för tredje kvartalet 2014, publicerat av SCB den 30 oktober, påvisar en ökning med 1,2 procent till 163,6 jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökar indexet med 4,1 procent.

Se aktuellt, och tidigare, IT-konsultindex här.

Vad är IT-Konsultindex?

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar IT-Konsultindex på uppdrag av IT&Telekomföretagen. Indexet har framställts sedan 1999 och beskriver kvartalsvis arbetskostnadens utveckling för IT-konsultbranschen.

Användningsområde

Indextal används huvudsakligen som underlag vid indexreglering av avtal. I stället för att träffa avtal med fasta priser för en begränsad period och därefter återuppta nya prisförhandlingar kan avtalen indexregleras för en längre tidsperiod. 

Objekt och population

Undersökningspopulationen baseras på IT&Telekomföretagens medlemsregister. Sedan 2008 ingår företag med mer än nio anställda och som har heltids- och/eller deltidsanställda IT-konsulter i IT-konsultindex. Personalkategorin IT-konsulter omfattar enligt organisationen IT&Telekomföretagen nedanstående grupper: 

  • Projektledare/Utredare
  • Seniorkonsulter; specialist/programmerare/maskinvarukonstruktör
  • Konsulter; specialist/programmerare/maskinvarukonstruktör
  • Juniorkonsulter; programmerare/maskinvarukonstruktör

Mer information om IT-konsultindex hittar du här på SCBs webbplats.