IT-konsultindex Q4 2013

SCB publicerade den 30 januari IT-konsultindex för fjärde kvartalet 2013.

Indexet visar på en ökning med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal.

Läs mer om IT-konsultindex på vår webb.