Är du vår nya möjliggörare? IT&Telekomföretagen söker ytterligare en näringspolitisk expert

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn i Sverige.
Vi representerar idag ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. På vårt kansli är vi åtta personer idag – men vill bli fler!

Vi som jobbar på IT&Telekomföretagen är ett relativt litet gäng med skiftande bakgrund, kompetenser och erfarenheter, och har en alldeles ny förbundsdirektör som chef. Tillsammans har vi uppdraget att skapa så bra förutsättningar som möjligt för svenska IT-och telekomföretag, och ambitionen att vara en relevant och tydlig röst för hela branschen – inte minst när det gäller att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. För att lyckas med det behöver vi nu ytterligare ett par händer, ögon och öron och ytterligare en röst. Men framförallt ytterligare ett perspektiv på vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det på bästa sätt! 

Vi kallar rollen för näringspolitisk expert, men skulle lika gärna kunna säga påverkare eller möjliggörare. I praktiken handlar det exempelvis om att bygga upp och vårda nätverk bland politiker och myndigheter, arbeta tillsammans och engagera våra medlemsföretag, bevaka och driva viktiga näringspolitiska frågor, följa utredningar och politiska beslut, vara talesperson, delta i offentlig debatt, ta fram rapporter, driva projekt, utarbeta remissvar och ståndpunkter och mycket annat. Inte minst handlar det om att göra skillnad för branschen. 

Vi tror att du som är vår nya kollega:

  • Har ett stort intresse av samhällsfrågor i allmänhet och digitalisering i synnerhet
  • Har, eller har haft, minst en fot i politiken
  • Har och vill fortsätta ha många kontakter
  • Är muntligt och skriftligt kommunikativ, analytisk och ifrågasättande
  • Gillar förändring
  • Vill påverka


Hos oss får du, förutom bra villkor och en schysst arbetsgivare, en varierande vardag med stor möjlighet att vara med och bidra både till vår och till samhällets utveckling genom att arbeta med vad vi tycker är en av nutidens allra viktigaste frågor: digitaliseringen.

Låter det spännande? Sök tjänsten här! 

Till din ansökan får du gärna bifoga exempel på saker du gjort – och hur du gjort dem - som du är särskilt stolt över och som du tycker har relevans för rollen.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för IT- och telekomsektorn vars uppdrag är att påvisa nyttan med IT och telekom samt att förbättra villkoren för IT- och telekomföretag i Sverige. IT&Telekomföretagen är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

IT&Telekomföretagen ingår i förbundsgruppen Almega och din arbetsplats kommer att vara på Almegas kontor i centrala Stockholm.