Jacob Birkeland ny ordförande i Telekområdet

Vid Telekområdets senaste möte valdes Jacob Birkeland till ny ordförande, här svarar han på fyra frågor om varför Telekområdet engagerar honom.

Jacob Birkeland, Samsung, ny ordförande i Telekområdet. Foto: Samsung

Hej Jacob du är ny ordförande i Telekområdet. Hur känns det?

Det känns riktigt bra. Telekområdet gör skillnad genom att samla Sveriges telekomperspektiv. Det ska bli en förmån att få leda dess arbete.

Vad gör du till vardags?

Jag arbetar som Public Affairs ansvarig på Samsung norden. Vi har ambitionen att vara en samhällsaktör som utifrån vårt teknikfokus är med och hanterar de möjligheter och utmaningar vi gemensamt ställs inför. Inte minst inom digitalisering, utbildning och hållbarhet. Det behövs sänkta trösklar mellan näringslivet, civilsamhället och det offentliga för att aktörer inom dessa delar av samhället effektivt ska förstå varandras förutsättningar och behov. Lyckas vi med detta kan vi möta framtidens krav på bästa sätt. Mitt arbete är att göra Samsung relevant utifrån den ambitionen.

Varför behövs Telekområdet?

Det är en spännande och intressant samling företag vars tjänster och produkter är helt centrala för att ta Sverige vidare på den inslagna vägen vad gäller digitalisering. Vi är en telekomnation och har därmed kompetens och rätt förutsättningar att bygga produkter och tjänster som står sig väl i en globaliserad värld med ökad konkurrens, men precis som hårt arbete har lagt grunden för där vi är nu måste fortsatt gemensamt branschfokus formuleras och kommuniceras, inte minst vad gäller regulatoriska frågor. Teleområdets medlemmar opererar i en föränderlig värld. Rådet måste därför arbeta för att förstå den och hur den utvecklas, ett arbete som syftar till att etablera så goda villkor som möjligt för telekombranschen.

Vilken av de frågor som Telekområdet har på sin agenda känner du personligen mest engagemang för?

Integritetsaspekterna av Internet of Things känns mycket viktiga. Många intressanta tjänster och affärsmöjligheter kommer att utvecklas i och med att våra enheter kopplas ihop, fördelarna är uppenbara. De datamängder Internet of Things genererar kräver dock att vi som bransch skapar en förståelse för hur vi bäst skapar långsiktiga och genomtänkta regler som maximerar tekniken utan att vi tummar på integriteten. 
 

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Telekområdet? Kontakta gärna Kajsa Frisell.