Kassaregisterrådet breddas och byter namn till Rådet för betal- och kassasystem

Utvecklingen av betalningsmetoder, såsom olika alternativ av mobila betalningar, gör att det tidigare Kassaregisterrådet breddar sig och hädanefter kommer arbeta med frågor som inte enbart berör kassaregister utan betalningsmetoder i stort. I och med detta antas det nya namnet Rådet för betal- och kassasystem.

I medlemsrådet samlas framförallt företag som levererar betalsystem för kontanthandeln och återförsäljare av kassaregister och kontrollenheter.

Hela medlemsrådet har möten cirka fyra gånger per år, däremellan drivs rådets frågor i ett arbetsutskott.  En fråga som står högt på rådets agenda är de utmaningar som nya betalningsmetoder innebär, inte minst för utvecklingen av kassaregisterlagen.

Om du eller någon i ditt företag är intresserad av mer information eller vill delta i rådets verksamhet, kontakta Nils Weidstam.

Läs mer om Rådet för betal- och kassasystem.