Brev till justitieministern om akut behov av bättre tillsyn på rättighetsmarknaden

IT&Telekomföretagen har tillsammans med ett antal företag och organisationer ombett Justitiedepartementet att åtgärda allvarliga brister i efterlevnad, kontroll och tvistelösning som återfinns på den svenska rättighetsmarknaden.

Varje år medför bristerna mångmiljonkostnader för såväl rättighetshavare, kommersiella användare som konsumenter och dämpar såväl innovation som tillväxt.

Här och nu finns en möjlighet att i den pågående utredningen av det så kallade Sällskapsdirektivet ta fram konstruktiva förslag som skulle bidra till en mer funktionell marknad. Tyvärr har utredningen sett sig begränsad i tid samtidigt som utredningsdirektiven tolkats som att de ej medger förslag som innebär kostnader för staten.

Undertecknarna önskar därför att regeringen ger utredningen av Sällskapsdirektivet rätt förutsättningar för att kunna utforma och ge förslag till effektiva mekanismer för efterlevnad, kontroll och tvistelösning som direktivet medger.