Kommunikationsrådet blir Telekområdet

IT&Telekomföretagens medlemsråd Kommunikationsrådet byter, med omedelbar verkan, namn till Telekområdet. Beslutet fattades under rådets senaste möte, den 9 juni.

Kajsa Frisell kontaktbild t webb- Namnet Telekområdet beskriver helt enkelt tydligare den verksamhet vi bedriver inom rådet, säger Kajsa Frisell näringspolitisk expert inom Telekomfrågor och ansvarig för rådet.

Telekområdet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering. I rådet ingår ett 30-tal medlemsföretag, som brukar turas om att stå värdar för rådets möten.

Vid Telekområdets möten diskuteras exempelvis datalagring, trygghetslarm, kundförtroende, grävdirektivet och alternativa förläggningsmetoder för fiber, regeringens bredbandsstrategi samt förutsättningar och kostnader för att nå regeringens bredbandsmål.

Det första mötet under namnet Telekområdet är planerat till den 15 september.