Läget i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen pågår och en stor diskussionsfråga är våra motparters yrkanden på sk flexpension. Detta krav framfördes redan i avtalsrörelsen 2013, men avvisades då från IT&Telekomföretagens sida.Vi har sedan dess tagit till oss av det våra fackliga motparter framfört till oss och vi har överlämnat ett förslag till lösning.

Denna innebär att medarbetarna ska få rätt att göra en extra avsättning till pension, och den enda substantiella skillnaden mot det förslag facken lagt fram är att den anställde själv skulle få välja själv om hen vill göra en sådan avsättning, eller istället ta ut motsvarande belopp som lön.  

Den modell för flexpension som framför allt Unionen och Sveriges Ingenjörer förordat innebär att vi som parter kommer överens om att alla anställda skulle avstå från en löneökning om 0,5 procentenheter mot att de istället skulle få dessa 0,5 procentenheter i en extra pensionsavsättning. Genom att göra flexpensionen valbar för den enskilde medarbetaren vill vi utveckla systemet, så att vi kan ta större hänsyn till den enskildes behov och livssituation. För många medarbetare skulle det säkert vara önskvärt och fullt rimligt att sätta av en del av sin lön eller löneökning för att få en något högre pension i framtiden. Men andra medarbetare skulle kanske hellre, i vissa perioder av livet, vilja få ut de pengarna som lön för att t.ex. kunna amortera ner sina bostadslån.

Vi är alltså överens med våra motparter om  att även medarbetare inom tjänstesektorn skall ha möjlighet att förstärka sin pension. Det enda som i dagsläget tycks skilja oss och facken åt i denna fråga är huruvida medarbetarna själva ska få välja om de vill utnyttja rätten till extra pensionsavsättning eller istället få lite högre lön. Det borde vara en välkommen möjlighet för medarbetare i branschen och vi hoppas därför att vi kan fortsätta förhandlingarna i konstruktiv anda.

Lyssna gärna till Almegas vd Anna-Karin Hatt syn på flexpension: