Nominera till Womentorpriset 2015!

Vilken person, företag eller organisation tycker du gör ett riktigt bra jobb för att åstadkomma förändring när det kommer till att öka antalet kvinnliga ledare i IT- och telekombranschen?

Nominera till Womentorpriset 2015

 Nu kan du nominera den eller dem till Womentorpriset 2015 som delas ut i två kategorier: individ och företag/organisation.

Genom att nominera till Womentorpriset hjälper du till att lyfta fram och uppmärksamma personer och företag som verkligen gör skillnad och agerar förebilder. Förutom att ge den eller dem du nominerar ett kvitto på att de är på rätt väg, så hjälper du själv till att bidra till en mer jämställd bransch: goda exempel inspirerar och motiverar fler att arbeta med att också bli bättre!

  • Vem som helst  – oavsett branschtillhörighet – kan nominera kandidater till Womentorpriset.
  • Du kan nominera både en individ, och ett företag eller en organisation, inom IT- och telekombranschen.

Womentorpriset 2015 delas ut i två kategorier: individ och företag/organisation. Pristagarna ska:

  • ha bidragit till att fler kvinnor innehar ledande positioner
  • ha bidragit till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i branschen.

Nominera här!

Läs mer om priset på womentor.se