Ny medarbetare på IT&Telekomföretagen

Kajsa Frisell kommer att tillträda tjänsten som näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen med inriktning telekom.

Kajsa, som är civilingenjör i grunden,  jobbar idag som projektledare på Bredbandsforums kansli och har tidigare jobbat på PTS med bland annat konsumentmarknadsfrågor och nätsäkerhetsfrågor. Hon har också ett förflutet på AU-system AB. Kajsa efterträder därmed Mikael von Otter, som kommer att arbeta kvar på förbundet men med inriktning på välfärdsteknologi.