Ny ordförande i Öppna Datarådet

Mikael Eklund, Chef för Verksamhetsutveckling på UC har valts till ny ordförande i Öppna Datarådet.

Mikael Eklund, Chef Verksamhetsutveckling UC.

Mikael Eklund, du är ny ordförande i Öppna Datarådet. Hur känns det?

Spännande och utmanande! Med Öppna Datarådet har vi som skapar värden med hjälp av öppna data fått ett gemensamt forum. Målet, som jag ser det, är att synliggöra rådet och de frågor vi jobbar för: Bättre tillgänglighet till öppna data för kommersiell vidareförädling.

Du är chef för enheten för verksamhetsutveckling på UC. Vad gör ni?

Inom UC-koncernen jobbar vi med kreditinformation, fastighets- och företagsvärdering, ekonomi- och affärspublikationer. Helt enkelt med att som en typisk informationsförädlare, förädla rådata till kundnytta på olika vis. 

Varför behövs Öppna Datarådet?

När IT&Telekomföretagen tog initiativet till att bilda rådet ville man samla de som är intresserade av de här frågorna och jobbar med olika perspektiv på informationsförädling. Det behövs verkligen en samlingspunkt för oss. Vi tycker också att det är fantastiskt bra att Öppna Datarådet ligger inom IT&Telekomföretagen, som representerar en stor del av den svenska IT-branschen. Det ger oss en mycket större trovärdighet.

Vad står på agendan just nu?

Att synliggöra öppna datafrågor, bland annat genom att förbättra och tydliggöra hur vi syns på webben. Dessutom engagerar vi oss i den nya PSI-lagen, där vi i ett tidigt skede vill påverka myndigheterna och diskutera hur lagen ska implementeras. Vi vill vara en opartisk remissinstans för myndigheter och andra som vill diskutera öppna datafrågor med informationsindustrin. Slutligen också att definiera informationsförädlingsbranschen, dess storlek och potential.