Kommunikationsrådets senaste möte

I tisdags höll IT&Telekomföretagens Kommunikationsråd möte i medlemsföretaget Telenors lokaler vid Slussen, i Stockholm.

Kommunikationsrådet i möte hos Telenor. Rådet samlar medlemmar som är intresserade av allt från digital infrastruktur till telekomreglering.

Mötet inleddes av Telenors Sveriges VD, Patrik Hofbauer, som kort men mycket kärnfullt gav en rapport om vad som är mest aktuellt för Telenor just nu. Bland annat tog han upp  PTS förslag på driftsäkerhetsföreskrifter som branschen är mycket kritisk mot eftersom det innebär en reglering av hur operatörerna tekniskt ska bygga sina nät och dessutom inte leder till önskad driftsäkerhet. Hofbauer poängterade även behovet av det branschgemensamma arbetet som syftar till att höja kundernas förtroende för telekombranschen.

Telenors Sveriges VD Patrik Hofbauer vid Kommunikationsrådets möte 21 april 2015
Patrik Hofbauer, Telenors Sveriges VD gästade Kommunikationsrådets möte den 21 april.
Mötet gästades även av Anders Schröder, riksdagsledamot och IT-politisk talesperson för Miljöpartiet. Anders Schröder berättade om departementets arbete gällande IT och bredbandsfrågor och de frågor som han personligen driver som t.ex. integritet- och upphovsrättsfrågor.Schröder fick en del medskick från branschens företrädare bl.a. vad gäller arbetet med regeringens bredbandsmål och driftsäkerhetsfrågan.

Anders Schröder hos Kommunikationsrådet den 21 april 2015 .jpg
Anders Schröder, riksdagsledamot och IT-politisk talesperson för Miljöpartiet vid Kommunikationsrådets möte den 21 april.

Vidare diskuterades Kommunikationsrådets verksamhet och för branschen aktuella frågor som t.ex. implementeringen av Utbyggnadsdirektivet och arbetet med ökad kundnöjdhet och förtroende för branschen.

Kommunikationsrådets möte hos Telenor 21 april 2015
Kommunikationsrådet är ett av IT&Telekomföretagens forum för medlemspåverkan och erfarenhetsutbyte.

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen.

Kommuniaktionsrådet 21 april 2015.jpg
I Kommunikationsrådet ingår ett 30-tal medlemsföretag. Mötena brukar hållas hos våra medlemsföretag.

Är du och ditt företag intresserade av att delta i rådet? Kontakta gärna Kajsa Frisell.

Kommunikationsrådet håller sitt nästa möte den 9 juni kl 9-12 hos  medlemsföretaget TDC, Norra Malmvägen 143, Sollentuna.