Standard för digitala kvitton på gång

Varje år skrivs 1,7 miljarder papperskvitton ut i Sverige*, trots att digitala kvitton varit godkända av Skatteverket sedan 2012. Nu tas en ny standard fram för att snabba på och underlätta övergången.

Orsakerna till att genomslaget för digitala kvitton dröjt kan vara flera; okunskap om möjligheten och oklarhet om digitala kvittons giltighet, avsaknad av allmänt tillgängliga digitala lagringslösningar, men inte minst att det saknas en enhetlig standard för att föra över kvitton digitalt.

För att komma vidare med det sistnämnda har ett antal aktörer gemensamt inlett ett arbete med att ta fram en standard. Rådet för betal- och kassasystem inom IT&Telekomföretagen leder arbetsgruppen som består av leverantörer av kassaregister och betalterminaler, representanter för handeln och aktörer som lagrar digital kvittoinformation. Målsättningen är att lansera ett färdigt förslag nu i början av 2018, och att digitala kvitton enligt standarden ska kunna bli tillgängliga på marknaden snart därefter.

- Att ersätta papperskvitton med digitala är efterfrågat av både kunder och handlare och innebär en rad fördelar, inte minst ur miljösynpunkt kommenterar Nils Weidstam som leder Rådet för betal- och kassasystem.

Om digitala kvitton

  • Med digitalt/elektroniskt kassakvitto avses i Skatteverkets föreskrifter ett kassakvitto som inte skrivs ut i pappersform utan som tas fram och skickas i digital form på sådant sätt att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna.
  • Ett digitalt kvitto kan vara ett original och utgöra underlag i redovisningen. En digital kvittokopia kan också i vissa fall utgöra underlag i redovisningen.
  • Digital hantering av kvitton innebär en stor miljöbesparing.

 *källa TV4 Nyheterna