Dags för standardavtalskurs

Välkommen till en presentation där advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, redogör för användningsområde och utmärkande drag för samtliga av IT&Telekomföretagens standardavtal.

Standardavtalskurs - Presentation av IT&Telekomföretagens samtliga standardavtal

Kursen hålls den 7 oktober kl 09:00 - 11:45 hos IT&Telekomföretagen på Sturegatan 11, Stockholm.

Pris:1800 kr (ex moms) för medlemmar i IT&Telekomföretagen eller annat Almegaförbund,  2500 kr (exkl moms) för icke-medlemmar. 

Alla medlemsföretag inom något av Almegas förbund får rabatt på kursavgiften och vid köp av IT&Telekomföretagens standardavtal.

Till anmälan!