"Vi står inför stora utmaningar"

Tre frågor till Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen.

Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef IT&Telekomföretagen

Hej Ellinor, du är näringspolitisk chef på IT&Telekomföretagen. Vad innebär det?

Jag ansvarar för planering och genomförande av IT&Telekomföretagens näringspolitiska verksamhet, enligt de målsättningar och aktiviteter som fastställts av vår styrelse. Lite mer konkret handlar det om att leda och samordna våra näringspolitiska experters arbete och ha det övergripande, strategiska ansvaret för förbundets påverkansarbete.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Många möten, ännu fler mail och mycket läsande och skrivande. Självklart träffar jag många människor, såväl personer från våra medlemsföretag som olika beslutsfattare och politiskt ansvariga men också andra näringspolitiskt ansvariga för andra branscher inom Svenskt Näringsliv. Eftersom de frågor vi driver – som handlar om IT och digitalisering – berör så många, är det viktigt att ha ett så brett kontaktnät som möjligt för att kunna nå fram med våra budskap och kunna åstadkomma förändring. 

Vilka frågor står överst på din och IT&Telekomföretagens agenda just nu?

Det allra viktigaste just nu är att säkerställa att politiker och beslutsfattare förstår vikten av att driva på och skapa förutsättningar för digitaliseringen av offentlig sektor. 

För vi står inför stora utmaningar; vi lever allt längre, vilket exempelvis leder till att kraven på vård och omsorg ökar. Detta samtidigt som vi blir allt äldre och antalet personer i arbetsför ålder minskar, vilket innebär lägre skatteintäkter. Allas vår numera goda teknikvana leder också till högre förväntningar och krav – vi vill kunna få ta del av den offentligt finansierade servicen när och varifrån vi själva önskar. 

Kraven ökar alltså men de resurser vi tillför växer inte i samma takt. Det innnebär att vi måste arbeta och bedriva verksamhet på ett annorlunda sätt, så att vi kan producera mer men med oförändrade resurser. Här är vi övertygade om att en ökad digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med denna omställning. Men för detta krävs såväl samverkan mellan berörda parter, som viljan och modet att fatta viktiga, politiska beslut. Att bidra till att åstadkomma det, är vad mitt uppdrag ytterst handlar om.