Tre frågor till Tuija Kivistö

Tuija Kivistö är vår nya expert med huvudfokus på hållbarhet och mångfaldsfrågor, och ansvarar för bland annat Hållbarhetsrådet och förändringsprogrammet Womentor. Frågorna får allt större betydelse i samhället i stort, och är för vår bransch väsentliga inte minst i förhållande till utmaningen i att säkra vår framtida kompetensförsörjning.

tuija.jpg

Tuija, du har bytt roll på IT&Telekomföretagen - vad innebär det?

Det innebär att jag från och med nu kommer arbeta mindre med rena arbetsgivarfrågor, och i stället koncentrera mig på strategiska branschfrågor, med huvudfokus på utveckling av hållbarhet och mångfald. Frågorna ligger mig varmt om hjärtat och får allt större betydelse för vår bransch, precis som för alla andra, så att vi på IT&Telekomföretagen nu satsar ordentligt på dem känns bra och viktigt! 

Vad står högst på din agenda just nu?

Dels att komma igång på riktigt med Hållbarhetsrådet, som har utvecklats ur det som tidigare hette Miljörådet.  I vårt nya Hållbarhetsråd kommer socialt ansvar, mångfald och affärsutveckling att finnas på agendan tillsammans med miljöfrågorna som självklart fortfarande är viktiga.  Vi vill i och med breddningen av rådet bland annat lyfta fram och arbeta med hur hållbarhetsfrågorna kan och bör integreras i hela affären. Inte minst är mångfald och ökad jämställdhet direkt avgörande frågor för oss inom IT- och telekombranschen eftersom en av våra största utmaningar är kompetensförsörjning – vi har inte råd att som bransch gå miste om kompetens.

Hur kan jag som medlem engagera mig i ”dina” frågor?

Hållbarhetsrådet är öppet för alla våra medlemmar - anmäl gärna ditt intresse direkt till mig! Vill du engagera dig speciellt i vårt jämställdhetsarbete så kör vi snart igång med den nionde omgången av vårt förändringsprogram Womentor som syftar till att öka andelen kvinnor och kvinnliga ledare i branschen. Anmäl ditt företag för 2015 års program på www.womentor.se

Där kan du också nominera kandidater till Womentorpriset 2014 – gör det!