Tre snabba frågor om standardavtal

June Mohns, medlemsansvarig på IT&Telekomföretagen svarar

June Mohns300dpi

Vad är egentligen ett standardavtal och vad har jag för nytta av det?

Enkelt uttryckt är standardavtalen avtal som upprättats för att skapa tydlighet och riktlinjer mellan parter, i likartade affärssituationer där det antingen saknas lagstiftning eller där lagarna är dispositiva, det vill säga inte tvingande.

Att skriva avtal är ett bra sätt att försäkra sig om att undvika oklarheter mellan parter, oklarheter som i värsta fall kan leda till en tvist. Fördelen med att använda standardavtal är att du inte behöver ”hitta på” innehållet själv, avtal som grundar sig på standardavtal kan ingås snabbt och kräver relativt liten juridisk kunskap av dig som företagare.

Hur vet jag vilket avtal jag ska välja och hur det ska användas?

Vilket avtal som passar beror bland annat på typ av produkt eller tjänst, och vilken marknad som affären avser.

I vår webbshop får du hjälp att välja rätt avtal - du kan antingen köpa en så kallad provmapp med tittkopior av varje avtal, eller läsa avtalen direkt i webbshopen innan du köper.

Vi fungerar också som samtalspartner för ditt företag när du behöver juridisk hjälp. Enklare rådgivning per telefon är utan kostnad. I mer komplicerade frågor ger IT&Telekomföretagens advokat dig fri telefonkonsultation i tjugo minuter. Om de "kostnadsfria" 20 minuterna inte räcker till för att lösa dina problem utan ytterligare rådgivning behövs, erhåller medlem 10 % rabatt på sådan rådgivning från Advokatfirman Lindahl.

Vi erbjuder dig dessutom att abonnera på IT&Telekomföretagens standardavtal via vår Onlinetjänst.

Hur kan jag lära sig mer om standardavtalen?

Ett sätt att få veta mer om innehållet i avtalen och vad som skiljer dem åt är att gå någon av våra standardavtalskurser. Kurserna hålls av advokat Anders Christner, från Advokatfirman Lindahls, som varit med och tagit fram våra avtal.

Under våren har våra kurser i princip varit fullbelagda, och väldigt uppskattade. 

Och som medlem i IT&Telekomföretagen får du, som jag nämnde tidigare, även rabatt på rådgivning från Advokatfirman Lindahl.