Uppstartsmöte medlemsråd för data- och innehållsrelaterade frågor

I och med att data- och innehållsrelaterade frågor ökar i betydelse för branschen stöper vi om Öppna Datarådet till ett nytt medlemsråd för de medlemsföretag som är intresserade av att engagera sig i vårt utvecklings- och påverkansarbete på området.

Pär Nygårds, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen

Frågor som vi ser kommer bli aktuella för rådet att arbeta med är exempelvis upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, nätneutralitet, mellanhandsansvar, datadriven innovation och internetpolicy-frågor.

Vi hoppas kunna komma igång med rådsverksamheten i augusti, och startar med att lägga grunden till rådet vid ett öppet möte för hela medlemskretsen den 30 juni (anmäl dig till mötet här). Då presenteras ett förslag på hur rådet ska utformas, som alla ges tillfälle att komma med synpunkter på.

- Digitaliseringens genomslag har markant ökat betydelsen av data- och innehållsrelaterade frågor för IT- och telekombranschen. Det gör att vi ser ett behov av ett medlemsråd som går bredare än det nuvarande Öppna Datarådet. Vi hoppas att vi genom det nya rådet både kommer vässa vår förmåga att arbeta proaktivt och förankrat med påverkan, och ge våra medlemsföretag en plattform för kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte, säger Pär Nygårds, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen som kommer att ansvara för det nya rådet.

Är du intresserad av att bidra till rådets arbete kontakta gärna Pär Nygårds!