Var med i Womentor 2017!

Vill du att ditt företag ska vara med i Womentor 2017 - eller vet du något annat företag du tycker borde vara med? Anmäl er och tipsa andra!

Hélène Barnekow, vd på Telia som är ett av Womentors tre värdföretag 2016.
Camilla Sundtröm, vd Empower

Womentor är ett årslångt program som syftar till att stödja företag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Till skillnad från andra mentorprogram riktar sig Womentor inte enbart till enskilda individer, utan innebär att hela företagets ledning engageras i förändringsarbetet.

Utvärderingarna från Womentor visar tydligt att de företag som arbetar aktivt och målinriktat för jämställdhet också når resultat. Här kan du ta del av  utvärderingen av 2015 års program.

Vill du att ditt företag ska vara med i Womentor 2017 - eller vet du något annat företag du tycker borde vara med? Anmäl er och tipsa andra!

Till sist, se filmen (nedanför) där Camilla Sundström, vd Empower berättar om deras engagemang i Womentor och vikten av att lyfta jämställdhetsfrågan till ledningsnivå.