Vi söker en näringspolitisk expert inom välfärdsteknologi och offentlig marknad!

Vi söker nu en näringspolitisk expert med huvudsaklig inriktning välfärdsteknologi och offentlig marknad. Arbetet innebär framförallt att ansvara för IT&Telekomföretagens policyarbete inom nämnda frågor, vilket exempelvis innebär att vara vår talesperson, delta i offentlig debatt, arbeta med våra påverkansprojekt och utarbeta remissvar. Kontakter och förankring med medlemsföretag är en viktig del i arbetet, liksom att bygga upp kontaktnät med både myndigheter och politiker.

Inom området ”välfärdsteknologi” inkluderas frågor som handlar om teknik och tjänster som underlättar och effektiviserar tillgång till och användning av välfärdstjänster – främst med betoning på vård och omsorg. Du kommer att driva frågor som handlar om nyttan med IT, exempelvis genom att; lyfta och synliggöra goda exempel på nyttan med välfärdsteknologi, undanröja hinder och i dialog med beställarmarknaden utveckla förutsättningarna för affärer samt påverka beslutsfattare att satsa på och implementera välfärdsteknologi ute i kommuner och landsting.

Inom ansvarsområdet ”offentlig marknad” ingår bland annat upphandlingsfrågor och konkurrensfrågor, med fokus på att underlätta för våra medlemsföretag att göra affärer med offentlig sektor. Du kommer att samverka med andra kollegor inom Almega som arbetar med samma frågor utifrån ett tjänstesektorsperspektiv, men också driva frågor och påverkansarbete som är mer specifika för just IT- och telekombranschen.

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för IT- och telekomsektorn vars uppdrag är att påvisa nyttan med IT och telekom samt att förbättra villkoren för IT- och telekomföretag i Sverige. Vi är en medlemsstyrd organisation och våra medlemmar deltar i olika former av rådsverksamhet och utövar där inflytande på organisationen vad gäller problemformulering och åtgärder, opinionsbildning etc. I rollen som näringspolitisk expert ingår att ansvara för två av förbundets medlemsråd: Arena Välfärdsteknologi samt Rådet för offentlig marknad.

Idag är vi sex personer som arbetar med branschpolicyfrågor inom IT- och telekomsektorn. I jobbet ingår också att tillsammans med kollegor och medlemsföretag arbeta med andra för branschen prioriterade utvecklingsprojekt.

IT&Telekomföretagen ingår i förbundsgruppen Almega och din arbetsplats kommer att vara på Almegas kontor i centrala Stockholm. Anställningen är på heltid och du kommer att rapportera till den näringspolitiska chefen.

Erfarenhet

Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med välfärdsteknologifrågor och/eller offentlig marknad – exempelvis praktisk erfarenhet av att göra affärer med offentlig sektor, gärna från ett företag inom IT- och telekombranschen. Kunskap om den politiska beslutsgången och möjlighet till påverkan, är meriterande.

Utbildning

Högskoleutbildning eller motsvarande.

Personliga egenskaper

Du är serviceinriktad, självständig, målmedveten och drivande. Viktigt är också att du är en kommunikativ person och en god skribent.  

Information

Kontakta gärna Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef (ellinor.bjennbacke@almega.se, 08-762 69 60) eller Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör (anne-marie.fransson@almega.se, 08-762 69 50) för mer information.

Ansök senast den 4 maj via denna länk

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande.