Webbsändning från Almedalen: Bredband till alla - har vi råd med det?

Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till 100Mbit/s år 2020, vilket är regeringens mål.
Har vi råd med det?

Följ vårt seminarium direkt från Almedalen.

 

IT&Telekomföretagen, Skanova, Svenska stadsnätsföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en rapport som visar hur stora investeringar som krävs för att bygga fiber till 80%, 90% respektive 100% av Sverige. Under seminariet kommer rapporten att presenteras och kommenteras av en branschpanel. Eftersom den samhällsekonomiska nyttan av ”bredband till alla” är stor ligger det i statens intresse att säkerställa att nödvändiga investeringar kommer till stånd. Under seminariet kommer även få höra några riksdagspolitikers syn på frågan.

Medverkande:
Håkan Cavenius, Rapportförfattare
Anders Ygeman, Riksdagsledamot, (S)
Eliza Roszkowska Öberg, Riksdagsledamot (M)
Göran Marby, Generaldirektör PTS Ordförande i Berec
Mikael Philipsson, VD, IP-Only
Ove Alm, VD, Skanova
Eva-Maria Marklund, VD, AC-Net
Kajsa Frisell, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Moderator: Magnus Höij, Computer Sweden.