Ytterligare klargöranden om kassaregister

Vid mötet den 19 augusti hos Kassaregisterrådet mellan Skatteverket, Elsäkerhetsverket, Torg och marknadshandlarna (Tomer), Marknadsarrangörernas Förening (MAF) och Tivoliföreningen klargjordes följande om ansvarförhållandena vid användning av elektrisk utrustning utomhus.

Klargörandet kan i korthet sammanfattas med att användaren av utrustningen har ansvar att tillse att den används på det sätt den är avsedd för. Handlar det om utrustning avsedd  för inomhusbruk (torr miljö) som används utomhus ska användaren (torghandlaren) se till att skapa en miljö som motsvarar inomhusmiljö. Det konstaterades också att inkoppling utomhus av utrustning med ojordade uttag sker på användarens ansvar. Slutligen klargjordes angående försäkringar att de gäller förutsatt att användaren tillskapat den miljö utrustningen är avsedd för, såsom torr miljö vid utomhusanvändning. Det konstaterades att här gäller omvänd bevisbörda, dvs. försäkringsbolaget måsta påvisa att användningen varit felaktig.

I och med dessa klargöranden ansåg mötet att de elsäkerhetsmässiga oklarheterna nu är utredda.

Läs tidigare inlägg om debatten kring kassaregister