Rådet för betal- och kassasystem

Rådet för betal- och kassasystem arbetar med frågor som rör betalningsmetoder i stort, både rörande kassaregister och olika alternativ av mobila och digitala betalningslösningar.

Rådet, som tidigare hette Kassaregisterrådet, bildades i slutet av 2009 i samband med att Kassaregisterlagen trädde i kraft och behovet av en branschförening för leverantörer av kassaregister uppkom. Det primära motivet var att vara motpart till Skatteverket i frågor kring Kassaregisterlagen och dess tillämpning.

Idag är utmaningarna delvis andra: utvecklingen på betalmarknaden - som går allt mer mot ett kontantlöst samhälle till förmån för olika typer av mobila och digitala betalningsmetoder - ställer nya krav på handeln men öppnar också upp en ny marknad för företag som tillhandahåller betalningslösningar.

Rådet arbetar även med frågor kring personalliggare.

Rådet för betal- och kassasystem - arbetsutskott: 

Thor Johnsson Hogia, ordförande för Rådet för betal- och kassasystem.
Hakan Kardesoglu, Autocall
Robert Karlsson, Cash-it
Douglas Oest, Axena
Mikael Rönnerblad, Datorama
Dick Wretlind, Itsperfect

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i rådets arbete? Kontakta gärna Nils Weidstam som ansvarar för rådet. Deltagande i rådet förutsätter medlemskap i IT&Telekomföretagen.

Visa alla

Medlemmar i rådet

AffärsIT i Skandinavien AB
Atronic Försäljning AB
Auto-Call Communication Systems AB
Axena Company Service AB
Btechnologies AB
Cashit AB
Cashpoint AB
Cicita Computer AB
Datorama AB
Eflag aktiebolag
FDT-System AB
Findity AB
Hewlett-Packard Sverige AB
Hogia Small Office AB
itsperfect software europe AB
iZettle Merchant Services AB
Micros Retail Sweden AB
Modul-System Sweden AB
Nets Sweden AB
Nets Sweden AB
Nutid AB
Olitecnost AB
OpenSolution Nordic AB
Origum Distribution AB
Payzone Nordic AB
PEDAB Group AB
PEDAB Group AB
Positionett AB
Pulsen Application AB
Retail Innovation HTT AB
Scandpos Systems AB
SEYC Sweden AB
Sharp Electronics (Nordic) AB
Skibar Systems AB
SMS Scandinavia AB
Sverigekassan AB
Toshiba Global Commerce Solutions (Nordic) AB
Trivec Väst AB
Trivec Öst AB
West International AB
Wincor Nixdorf AB
Windows System AB
Visma Retail AB

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!