Rådet för offentlig marknad

Rådet för offentlig marknad har till syfte att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Möte Rådet för Offentlig MarknadAtt utveckla den offentliga förvaltningen med hjälp av modern informations- och kommunikationsteknologi kan ge betydande resursbesparingar, effektivare förvaltning och väl fungerande medborgartjänster. Det finns dock hinder som stänger ute branschen från den offentliga marknaden. Ett sådant hinder som vi sedan länge identifierat är dåligt genomförda offentliga upphandlingar, men det finns så mycket annat som påverkar branschens möjlighet att bidra till en mer effektiv och modern offentlig förvaltning.

Mot bakgrund av detta har vi stöpt om det tidigare Upphandlingsrådet till ett nytt råd för att samordna alla frågor som är kopplade till den offentliga marknaden.

Visa alla

Medlemmar i rådet

Ordförande: Nina Lundgren, IBM

Magnus Högvall, Aditro
Charlotta Ungerth, Atea
Kjell Eriksson, Lagercrantz Group
Håkan Franzén, HP
Christian Eliason, Sharp
Ulf Nygren, Tieto
Anders Fryxell, Steria
Henrik Due, Omnitor
Dick Ärlestål, Unit4 Agresso
Hans Lide, Evry
Dan Sundén, Ricoh
Mats Lamne, Hogia
Thorbjörn Sagner, Eltel Networks
Mattias Wiklund, DGC
 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!