Rådet för Välfärdsteknologi

Eftersom intresset för välfärdsteknologi ökar och engagerar fler och fler av våra medlemmar, startar vi nu upp Rådet för Välfärdsteknologi, som i likhet med våra andra råd riktar sig enbart till representanter för våra medlemsföretag.

Rådet kommer att verka parallellt med, och som bollplank till, Arena Välfärdsteknologi som till skillnad från rådet engagerar även andra organisationer och beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Genom rådet vill vi erbjuda alla våra medlemmar som är intresserade av och arbetar med IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar att träffas, för erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat och faktaunderbyggt. 

Är du och ditt företag intresserade av att delta i Rådet för Välfärdsteknologi? Kontakta gärna Lars Lundberg.

Visa alla

Medlemmar i Rådet för Välfärdsteknologi

Wezupport
Helseplan
Alfakommun och Landsting AB
Addnodegroup
Evry
Bredbandsgruppen
Posifon
Omnitor
Tieto
Atea 
Tjeders
Boxplay
Lagercrantz
Telenta
 Aifloo
Capgemini
HPE
Teliasonera
Microsoft
Acando
CGI
Visma
Ricoh
Bouvet 
Joliv
Alleato
Samsung
Vital Integration
Rise
Sigma
Coala Life
Next Step Dynamics

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!