Beslutsboken: Fem konkreta åtgärder för IT i skolan

”Beslutsboken” - ett förslag till nationellt åtgärdsprogram för att säkra en likvärdig spridning av IT i skolundervisningen, presenterades i samband med ett seminarium under Almedalsveckan 2013. Bakom rapporten står IT&Telekomföretagen inom Almega och Stiftelsen Datorn i utbildningen.

Beslutsboken ger konkreta förslag inom fem områden: Etablering av regionala kunskapscenter, satsning på skolledarkompetens, ett digitalt lärarlyft, modernisering av lärarutbildning samt samordning av forskning kring användning av digitala verktyg och arbetssätt.

– Även om IT-användningen nu äntligen börjar komma igång ute i skolorna görs inte satsningar på ett systematiskt vis i alla skolor och kommuner, säger Peter Becker vid Datorn i utbildningen, en av medförfattarna till rapporten. Det behövs en samordning så att investeringar i nya verktyg sker på ett genomtänkt sätt, med kompetensutveckling och digitalt innehåll.Beslutsboken: Fem konkreta åtgärder för IT i skolan

I rapporten lyfts flera inspirerande exempel fram, bl.a. rörelsen bland lärare kring skriv- och lässtart med digitala verktyg, liksom klassers delade skrivande i bloggar och nytänkande kring undervisningsformer med ”vända klassrum”.

– För att Sverige ska fortsätta vara en av världens främsta IT-nationer är det avgörande att framtidens arbetskraft har digital kompetens av toppklass, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och den andre medförfattaren till rapporten. Användning av modern teknik och digitala arbetssätt måste därför genomsyra hela skolan, avslutar Fredrik von Essen.

Ladda hem Beslutsboken

Rapporten finns att ta del av i sin helhet via länken till höger.

Webbsändning av seminariet

Seminariet från Almedalen webbsändes. Ta del av sändningen i efterhand här.