IT-kompetensbristen - en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022 om inte särskilda insatser görs.

Denna rapport, initierad av IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, är vår tredje kartläggning av kompetensbristen inom den digitala sektorn (tidigare benämnd IT-sektorn). Den visar att de utmaningar som rapporterades 2012 och 2015 kvarstår 2017. Att identifiera och verka för realiseringen av åtgärder för att bemöta dem har därför fortsatt hög prioritet bland våra medlemsföretag.

Facebook_post_KOmp17.jpg

Läs och ladda ner rapporten