Välfärdsteknologi inom vård och omsorg – en studie av samhällsekonomiska effekter och politiska förslag till ökad användning

I juli 2013, i samband med ett seminarium under Almedalsveckan, presenterade IT&Telekomföretagen en samhällsekonomisk studie, inklusive förslag till åtgärder, för en ökad användning av välfärdsteknologi inom vård och omsorgen.

Det finns ett engagemang i samhället för att förbättra vård och omsorg, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna av allt fler äldre. Ett bra exempel är ”Nationell eHälsa” från 2010. Den fokuserar på behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer på olika nivåer och aktörer, och kan sägas ligga på första ledet i ordet informationsteknologi. Emellertid finns stora möjligheter till vardagsrationalisering genom ökad teknikanvändning, dvs med tonvikt på det andra ledet. En samlad strategi för detta saknas.Framsida rapporten

– Mot bakgrund av detta har IT&Telekomföretagen tagit initiativ till en  rapport, i syfte att peka på den samhällsekonomiska potentialen i välfärdsteknologin och föreslå sex åtgärder för att öka fokus på att den kommer till användning, säger Mikael von Otter, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen.

Avsnitt B, en studie av samhällsekonomiska effekter, är fil.dr. Åke Dahlberg författare till, på uppdrag av IT&Telekomföretagen. Rapporten i övrigt, inklusive de sex åtgärdsförslagen, står vi själva för.

– Med detta hoppar vi lämna ett bidrag till att fortsatt utveckla, effektivisera och förbättra välfärden, med betoning på vård och omsorgssektorn, avslutar Mikael von Otter.

Ladda hem rapporten: Välfärdsteknologi för vård och omsorg

Rapporten finns att ta del av i sin helhet via länken till höger.

Webbsändning av seminariet

Seminariet från Almedalen webbsändes. Ta del av sändningen i efterhand här.