Behovet av ändringar i svensk lagstiftning med anledning av antagandet av nya RoHS-direktivet

Remissen inkom från Miljödepartementet den 3 juli 2012.