Kompletterande synpunkter på Sällskapsdirektivet avseende behovet av efterlevnad och tillsyn.

IT&Telekomföretagen har, med stöd av ett antal företag och organisationer, i ett brev till Justitiedepartementet lämnat kompletterande synpunkter på Sällskapsdirektivet (Dir. 2014:30 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet) avseende behovet av efterlevnad och tillsyn.

Sammanfattningsvis är vi besvikna över utredningens förslag till skydd för användare på marknaden, vi kan konstatera att utredningen;

  • inte ännu har föreslagit en korrekt översättning av artikel 16;
  • inte har föreslagit något alternativt tvistlösningsförfarande till skydd för användarna;
  • inte har föreslagit någon ordentlig tillsyn av reglerna i artikel 16;
  • inte har valt en myndighet som vi från användarsidan har förespråkat. 

Läs hela brevet här.