Brev till Kammarkollegiet och SKL Kommentus gällande valutaklausul i avtal

Medlemsföretagen i Rådet för offentlig marknad har uppmärksammat svårigheten i att man i avtal inte kan införa prisjusteringar gällande stora fluktuationer i valutakurser. I det brev som medlemmarna i rådet sänt till Kammarkollegiet och SKL Kommentus pekar man på möjligheten till olika lösningar.

Rådet påvisar framförallt det orimliga i att exporterande leverantörer inte har rätt till prisjusteringar vid stora fluktuationer i valutakursen. Eftersom många kunder inom offentlig sektor, framförallt de som är bundna till ramavtal, inte kan acceptera användning av valutaklausuler, innebär det att hela valutarisken läggs på de som lämnar offerter, vilket kan tvinga leverantören att leverera med förlust.

Dagens situation drabbar den leverantör som har en stor del av sina produkter/tjänster från utlandet, med de stora fluktuationer som kan ske i valutor.

IT&Telekomföretagen anser genom Rådet för offentlig marknad att dagens uteblivna villkor avseende valutajusteringar inte är acceptabla. I vart fall bidrar de inte till "den goda affären" och utgör inte en långsiktigt hållbar situation för leverantörerna. Det finns olika tekniska lösningar, men grunden måste vara att köparen accepterar att det i avtalet finns reglerat om möjlighet till prisförändring när viss valuta förändras väsentligt.

Läs hela brevet här.