Brev till PTS generaldirektör Göran Marby och PTS styrelse angående PTS förslag till föreskrifter om driftsäkerhet

 

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterade i januari sitt förslag till föreskrifter för driftsäkerhet. Förslaget är ett tydligt avsteg från praxis eftersom det innebär att PTS inför en kortsiktig och väldigt detaljerad reglering på telemarknaden. Trots att branschens aktörer vid ett flertal tillfällen framfört till myndigheten att förslaget inte kommer att leda till ökad driftsäkerhet och i stället riskerar att påverka de IT-politiska målen för bredbands- och mobilutbyggnad negativt har PTS valt att gå vidare i arbetet. Den 13 maj 2015 skickades detta brev som är undertecknat av Anders Nilsson, VD Com Hem AB, Jon Karlung, VD Bahnhof AB, Nicholas Högberg, VD Hi3G Access AB, Malin Frenning, VD Telia Sverige, Mikael Ek, VD Svenska Stadsnätsföreningen, Patrik Hofbauer, VD Telenor Sverige AB och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen till PTS generaldirektör Göran Marby och PTS styrelse. Den 10 juni 2015 ska PTS styrelse ta beslut om föreskrifterna. 

Läs brevet i sin helhet här.