Remiss Brottsdatalag SOU 2017:29

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen Brottsdatalag SOU 2017:29.

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bl.a. brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.