Remiss av promemorian Mervärdesskatteregler för vouchrar

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.