Inspel till EU-kommissionens konsultation om upphovsrätt

Är det upphovsrättsliga systemet inom EU anpassat till dagens digitala samhälle? Det frågar sig EU-kommissionen, och har bett om synpunkter från företag, organisationer och medborgare inom unionen.

Från ett näringslivsperspektiv är det uppenbart att systemet behöver moderniseras för att bättre stödja utveckling och användning av moderna, digitala affärsmodeller.

När man funderar på hur upphovsrätten kan anpassas till att fungera i nätmiljön är det därför viktigt att inse och erkänna det monumentala skiftet i konsumtion från ägande (av exemplar) till tjänstebaserade erbjudanden (streaming). Det är där såväl tillväxt som efterfrågan finns. 

IT&Telekomföretagen förslår därför följande:
1. En reform och möjligen en avveckling av privatkopieringssystemet: det är förlegat och direkt dåligt anpassat till tjänstebaserad konsumtion av media
2. Regler som favoriserar redan etablerade (”analoga”) affärsmodeller måste anpassas till att bättre stödja utveckling och användning av digitala tjänster genom att

a. Kraftigt förenkla licensiering av upphovsrättsliga verk för digitala tjänster
b. Instifta ett bredare och mer flexibla regler för undantag, för att bättre stödja utvecklingen av nya, innovativa användningar av upphovsrättsliga verk (exempelvis text- och data mining)
c. Skapa en betydligt högre grad av flexibilitet för icke-klarerad användning av upphovsrättsliga verk så länge det inte medför ekonomisk skada för upphovsrättsinnehavaren

IT&Telekomföretagens fullsändiga svar på EU-kommissionens konsultation om upphovsrätt, endast på engelska, pdf, öppnas i nytt fönster. 

EU-kommissionens beskrivning av konsultationen, öppnas i nytt fönster.