Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Remissen inkom från Näringsdepartementet

Läs remissen här