Klagomål till Konkurrensverket: Hässleholms kommuns vägran att ingå markavtal och ge tillstånd för nedläggning av fiber

Genom att hädanefter vägra markavtal och grävtillstånd för nedläggning av fiber i kommunen pga att kommunen vill skydda den egna fibersatsningen utestänger Hässleholms kommun helt konkurrens från andra aktörer.

IT&Telekomföretagen har anmält Hässleholms kommun till Konkurrensverket, eftersom Hässleholms kommuns agerande har principiell betydelse och riskerar att, om det inte stoppas, sprida sig till andra kommuner. 

Läs klagomålet (PDF)