Promemoria om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-rättsliga regler

Remissen inkom från Näringsdepartementet