Remiss av PM om nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Remissen inkom från Finansdepartementet