Remiss av förslag till beslut om ändring av den svenska nummerplanen för telefoni avseende 90-serien och remiss av förslag till ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2003:3)

Remissen inkom från PTS den 10 december.

Läs IT&Telekomföretagens remissvar här.