Remisser från PTS angående trafikdatalagring

PTS har sänt ut två remisser angående trafikdatalagring,dels angående skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål samt angående ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Läs remisserna på PTS hemsida

Läs IT&Telekomföretagens remissvar.