Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen är av samma åsikt som framförs av Almega och dess organisations remissvar, som du kan läsa här.