SeQF-nivåindelning och kvalitetsutveckling för data/IT-utbildningar inom yrkeshögskolan

IT&Telekomföretagen har skickat brev till Myndigheten för yrkeshögskolan med ställningstaganden rörande SeQF-nivåindelning och kvalitetsutveckling för data/IT-utbildningar inom yrkeshögskolan.

IT&Telekomföretagen, genom IT-kompetensrådet, rekommenderar att SeQF nivå 5 ska vara en lämplig utgångspunkt för data/IT-utbildningar, samt att medlemsföretagen ska medverka till förbättrad kvalitet genom tydliga krav på anordnare.

Läs hela brevet här