Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall samt konsekvensutredning

IToTelekomföretagen har erbjudits möjligheten att svara på remissen

Skatteverket har tagit fram förslag till föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall. Skatteverkets föreskrifter föreslås gälla från den 1 mars 2017. Bestämmelserna i föreskrifterna tillämpas först då återbetalning eller kompensation söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.