Förslag till Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:x) om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister

Remissen inkom från Skatteverket den 21 juni 2012.

Läs remissen här med konsekvensbeskrivning.